Промоции

  • Всеки нов клиент ползва услугите ни с 50% отстъпка за първите 3 месеца.
  • Новорегистрирани фирми до 3 месеца след започване на дейността не заплащат месечни такси за абонаментно счетоводно обслужване.