Управленско отчитане и моделиране

  • Работейки в тясна връзка с клиента сме готови да изготвим практически неограничен набор от еднократни и периодични управленски справки и разрези на събраната и систематизирана счетоводна информация
  • В готовност сме да предложим  и консултираме по-комплексни системи за управленско отчитане и анализ като Балансирани карти за оценка и похватите на BI (Business Intelligence)